Tłumaczenie - Google translator. Może zawierać błędy.

skuteczność JetM

Przewaga JetM Jet Peel nad innymi technologiami

 

 

 

Dr M.Tavger

 

Strumień falowy

Wykorzystanie technologii JetPeel do odnawiania skóry

 

Wstęp

Istnieje szereg metod tzw. odnawiania skóry (użycie lasera, peeling chemiczny, dermabrazja). Wspólną ich wszystkich cechą jest konieczność wykonania kontrolowanej rany skóry, aby uzyskać w efekcie lepszy jej wygląd, odpowiednio do warunków wyjściowych skóry, wymaganego poziomu poprawy wyglądu skóry oraz wytrzymałości pacjenta. Kiedy lekarze muszą wykonać większą kontrolowaną ranę (przy użyciu lasera, chemicznie czy też przy użyciu światła) lub dokonać większego uszkodzenia mechanicznego (poprzez dermabrazję), rośnie możliwość wystąpienia komplikacji. W konsekwencji, pacjenci mogą spodziewać się długiego procesu leczenia, występowania zaczerwienienia, blizn czy też przebarwień.

Zwolennicy bardziej subtelnych metod stopniowego poprawiania i/lub utrzymania stanu skóry wykorzystują preparaty zapewniające stymulację biologiczną. Jednak te efektywne techniki poprawiania stanu skóry są ograniczone ze względu na niską przepuszczalność skóry (spowodowana kompleksowymi substancjami organicznymi) i nie można ich efektywnie stosować do zabiegów głębokiej penetracji. Wysoka zawartość substancji [odżywczych] w wieloskładnikowych kremach i preparatach zapewnia znaczną poprawę stanu skóry, jednak roztwory te nie przenikają naturalnej bariery ochronnej skóry wystarczająco głęboko i najwyżej jedynie ją nawilżają.

Warstwa zrogowaciała i cały naskórek to główne warstwy odpowiedzialne za wygląd skóry twarzy. Podczas aglutynacji luźnych płatków keratyny powstają mikro-kanaliki, które odpowiadają za przenikalność skóry – Rys. 1. Poprzez te kanaliki odbywa się międzykomórkowy transport środków odżywczych z zewnątrz. Tylko w następstwie zniszczenia zewnętrznych warstw skóry może nastąpić znaczny wzrost penetracji skóry. 

Strumień falowy to rozwiązanie proponowane przez JetPeel

Technologia JetPeel stosuje peeling skóry, dzięki czemu rozwiązuje problem przepuszczalności skóry i oferuje nowe, kompleksowe rozwiązanie dla wielu dodatkowych medycznych zabiegów kosmetycznych.

Główną metodą stosowaną w systemie JetPeel jest tworzenie ponaddźwiękowego dwufazowego strumienia, składającego się z mikrokropelek roztworu soli i tlenu aplikowanego przy użyciu specjalnie skonstruowanej dyszy. Jak to działa? Bardzo małe szybko poruszające się kropelki, posiadające wysoką energię kinetyczną, stykając się ze skórą powodują złuszczanie jej warstw zewnętrznych.

Energia kinetyczna cząsteczek jest zależą od kwadratu prędkości i masy. Ponaddźwiękowy strumień zwiększa ruch cząsteczek dzięki sile aerodynamicznej proporcjonalnie do kwadratu wielkości cząsteczek. Podczas przyspieszenia kropelek ma miejsce bardzo szybka atomizacja (rozpylenie), zmniejsza się wielkość kropelek a także ich masa i energia kinetyczna. Oznacza to, że pomiędzy dyszą a powierzchnią skóry istnieje optymalna odległość, przy której uzyskiwana jest maksymalny efekt dermabrazyjny. Dzięki eksperymentom określono tę optymalną odległość na 7 ± 2 mm. Lekarze powinni uważać, aby zachować odległość minimum 5mm od powierzchni skóry.

Urządzenie JetPeel

Urządzenie JetPeel składa się z jednostki głównej, wymiennych plastikowych głowic z dyszą oraz przewodu łączącego. Głowica posiada trzy miniaturowe dysze ponaddźwiękowe (średnica 0,5 mm), dzięki którym prędkość gazu wzrasta do 1,8 Macha. Do każdej dyszy znajdują się bardzo cienkie igiełki, które dostarczają płyn, np. roztwór soli, do miejsca leczenia. W jednostce głównej znajdują się elementy regulujące zużycie i dostarczanie gazu, wbudowana sprężarka powietrza oraz panel sterowania. Butla tlenowa może być wykorzystywana jako dodatkowe źródło gazu.

Zabieg leczniczy polega na powolnym przesuwaniu urządzenia przy powierzchni skóry, na której ma być wykonywany zabieg peelingu. W punkcie, w którym strumień styka się ze skórą prędkość przemieszczania się gazu zmniejsza się, ale kropelki nadal poruszają się z dużą prędkością i złuszczają zewnętrzne warstwy skóry. Ciśnienie dynamiczne gazu powoduje powstanie rosnącego ciśnienia statycznego w miejscu leczenia – patrz Rys. 2. Powstające ciśnienie statyczne wywołuje określone, zadziwiające skutkki. Działanie ciśnienia powoduje powstanie niedokrwienia i zatrzymanie krążenia krwi w miejscu leczenia.

 

Rys. 2 Deformacja i rozciągnięcie skóry pod wpływem działania strumienia JetPeel.

Oxygen – tlen

Liquid – płyn

Needle – igła

Supersonic Noozle – dysza ponaddźwiękowa

Jet border – granica strumienia

Stagnation bubble – balonik stagnacji

Primary Supersonic Flow – Pierwszy strumień ponaddźwiękowy

Skin Surface – powierzchnia skóry

Wall Jet – ściana strumienia

Stratum corneum – Warstwa zrogowaciała

Stratum lucidium – Warstwa jasna

Stratum granelosum – Warstwa ziarnista

Stratum spinosum – Warstwa kolczysta

Stratum Germinatium – Warstwa podstawowa

 

To zjawisko może dziwić lekarzy przyzwyczajonych do obserwowania i kontrolowania głębokości penetracji podczas zabiegu i pojawiania się krwi. Z tego względu lekarze muszą zdobyć doświadczenie w skutecznym posługiwaniu się urządzeniem. Głębokość dermabrazji zależy od intensywności działania strumienia, tzn. prędkości przesuwania urządzenia. Ze względu na to, że dysze są ustawione jedna obok drugiej lekarz może nauczyć się odpowiednio manipulować końcówką urządzenia i kontrolować jej przesuwanie; kiedy dysze są przesuwane kilka razy w tym samym miejscu, zwiększa się efekt dermabrazyjny. W miejscu poddawanym leczeniu, gdzie powstaje odpowiednie ciśnienie statyczne, wzrasta próg bólu, co powoduje, że zabieg jest bezbolesny, a normalnie tolerowane ciśnienie działające na skórę, powodujące dodatkowy ból podczas złuszczania skóry, nie jest odczuwalne.

Jak pokazuje Rys. 2, skóra w miejscy oddziaływania wysokiego ciśnienia ugina się, powodując powstawanie w tym miejscu charakterystycznego wklęśnięcia. Skóra rozciąga się a mikrokanaliki jej zewnętrznej warstwy rozszerzają się i powstają nowe kanaliki, które umożliwiają dostęp do głębszych warstw. Dzięki zmianie ciśnienia poprzez rozszerzone i rozciągnięte kanaliki, które mogą się powiększać właściwie bez ograniczeń, składniki biologiczne i tlen mogą wnikać głęboko do skóry. Głębokość wnikania zależy od różnicy ciśnienia. Kiedy ciśnienie się zmniejsza, skóra powraca do swojego poprzedniego stanu, kanaliki zamykają się a materiał leczniczy dostaje się do tkanek. Zmieniając odległość między końcówką urządzenia a skórą zmienia się głębokość wnikania materiału leczniczego. Po zabiegu pacjenci odczuwają, że ich skóra jest rozciągnięta, co jest pośrednim dowodem na to, że wzrosła ilość doprowadzonego do niej tlenu i że została ona nawilżona. Slajdy histologiczne pokazują obecność wakuoli tlenu i płynów w skórze.

 

Przy użyciu markera kofeinowego podczas eksperymentów dot. głębokości wnikania wykonanych na skórze świńskiej odkryto, że następuje prawie natychmiastowa penetracja markera na drugą stronę skóry .

 

Jedną z ważnych zalet metody JetPeel jest bardzo szybki proces gojenia się, ponieważ wykorzystywane są do tego składniki naturalne, takie jak tlen (powietrze) oraz roztwór soli.

W celu uniknięcia występowania skutków ubocznych typowych dla chirurgicznych zabiegów peelingu, np. zabiegów na górnej wardze, zaleca się powtórzenie zabiegu 2-3 razy.

 

Zabiegi polegająca na infuzji składników biostymulacyjnych [do skóry] nie są ograniczone rodzajem ani kolorem skóry. Mogą one być stosowane do każdego rodzaju skóry, włącznie z owłosioną skórą głowy. Jedynym wstępnym warunkiem technicznym jest użycie preparatu na bazie wody.

[Przy zastosowaniu metody JetPeel] następuje wyraźna poprawa mechanicznych własności blizn. Dość częstą komplikacją po wszczepieniu implantów piersi jest pojawienie się bliznowców. Działając na blizny silnym strumieniem JetPeel następuje wnikanie tlenu i silniejsze krążenie krwi. Zmierzono, że krążenie krwi jest 3-6 razy większe a maksymalny przepływ krwi zaczyna się 1 godzinę po zabiegu.

Urządzenia JetPeel można również używać przy leczeniu trądziku. Może ono być używane w połączeniu z innymi [zabiegami] kosmetycznymi. Jaka jest trwałość leczenia [przy użyciu urządzenia JetPeel]?

Trwałość efektów leczenia zależy od celu leczenia i jest inna przy zabiegu resurfacingu i inna przy delikatnym zabiegu kosmetycznym skóry:

 

zabieg resurfacingu skóry

delikatny zabieg kosmetyczny skóry

Główne i najpowszechniejsze wskazania dla radykalnego zabiegu (podobnego do dermabrazji laserowej) przy użyciu urządzenia JetPeel gwarantujące długotrwałe efekty obejmują:

– usuwanie zmarszczek

– leczenie zrogowaceń

– eksfoliacja uszkodzonej skóry w następstwie działania słońca

– eksfoliacja starzejącej się skóry

– leczenie blizn pooperacyjnych

– leczenie rozstępów

– leczenie miejscowych defektów skóry

– leczenie trądziku

Ponadto urządzenie JetPeel tworzy odpowiednie środowisko przed zastosowaniem zabiegów laserowych i depilacji światłem pulsacyjnym (IPL) oraz po zastosowaniu tych zabiegów, przyspieszając proces leczenia.

Przy wszystkich zabiegach trwałość efektów leczenia zależy od stopnia planowanych uszkodzeń:

Usuwanie zmarszczek wargi górnej (przy 3 zabiegach głębokiego peelingu, powodującego krwawienie) gwarantuje efekty na dwa lata. Zrogowacenia powierzchowne lub plamy poopaleniowe mogą zniknąć na zawsze. Rezultat leczenia blizn pooperacyjnych (takich jak po cięciu cesarskim lub po operacyjnym wstawieniu implantów piersi) zależy od tego, w jakim momencie po operacji zaczęto leczenie. To samo dotyczy rozstępów.

Te skutki zastosowania urządzenia JetPeel zależą od erozji (uszkodzenia) spowodowanego działaniem mikrokropelek płynu.

Technologia JetPeel gwarantuje uzyskanie głównych celów leczenia kosmetycznego, takich jak zachowanie dobrego stanu skóry przez maksymalnie długi okres, stosowanie delikatnych interwencji kosmetycznych w celu kontrolowania procesów biochemicznych oraz interakcji międzykomórkowych, przy jednoczesnym maksymalnym opóźnianiu procesów starzenia się skóry. Wybierając tą nieniszczącą metodę odnawiania skóry należy podkreślić jej stopniowy charakter uzyskiwania zamierzonych efektów w serii zabiegów. Zwykle przeprowadza się jeden zabieg na tydzień i w miarę postępowania procesu gojenia się skóry (po kilku zabiegach) ich częstotliwość można zmniejszyć do jednego zabiegu na dwa tygodnie lub na miesiąc. Jeśli konieczne są szybsze efekty, można stosować zabiegi dwa razy na tydzień. Główne korzyści płynące z zastosowania metody JetPeel obejmują:

– przezskórne przenikanie preparatów poprawiających stan skóry – suplementów i witamin

– nawilżanie, natlenianie i detoksykację skóry

– poprawienie krążenia krwi i płynów limfatycznych

– wyrównanie bilansu energetycznego komórek skóry właściwej w starzejącej się skórze

– efekt farmakodynamiczny

– odnowienie skóry i peeling powierzchowny

– poprawa odporności

– duże zadowolenie pacjentów

 

Główni konkurenci i zalety urządzenia JetPeel

Należy podkreślić, że obecnie nie ma żadnego urządzenia, które oferuje taki sam zakres zastosowań jak urządzenie JetPeel. W punkcie 4 wymieniono zalety stosowania urządzenia JetPeel.

Znane są na rynku różne metody wykonywania peelingu powierzchownego (płytkiego) przy użyciu urządzeń do mikrodermbrazji (których jest wiele rodzajów) wykorzystujących proszki do złuszczania skóry. Najnowszym modelem takiej maszyny jest urządzenie wykorzystujące strumień wody (water beam), która usuwa warstwy zrogowaciałe naskórka przy użyciu emulsji wodnej ze sproszkowanymi pestkami owoców. Leczenie przy użyciu urządzenia JetPeel daje takie same efekty, ale jest o wiele bardziej „przyjazne” dla pacjentów, znacznie krótsze, a zużycie wody jest znacznie mniejsze, a jednocześnie oferuje dodatkowe korzyści takie jak mezoterapia, bardzo głębokie oczyszczanie i nawilżanie.

Istnieje również wiele urządzeń wykorzystujących ultradźwięki czy też zjawisko elektroforezy, ale są one wykorzystywane jedynie do celów mezoterapeutycznych. Ostanio pojawiły się na rynku urządzenia używane do natleniania skóry wykorzystujące tzw. koncentrator tlenu, takie jak Echo2 Plus® Oxygen Treatment System. Są to urządzenia wykorzystujące jedynie tlen pod niskim ciśnieniem, co nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem poprawiającym stan skóry. Urządzenia te nie są przystosowane do pracy z różnymi rodzajami gazów (tlen, powietrze lub CO2). Urządzenie JetPeel może wykorzystywać różne gazy, tak aby zapewnić najbardziej optymalne leczenie.

Czy użycie tlenu może doprowadzić do powstania zatorów?

Zator tętniczy to nagłe przerwanie przepływu krwi do danego organu lub części ciała. Powstaje on wtedy kiedy tętnica, w której płynie krew do danego organu lub części ciała jest zablokowana czopem zatorowym (skrzepem krwi lub płytką miażdżycową) przemieszczającym się w naczyniach krwionośnych z miejsca, w którym powstał do innego miejsca. Miejscem, w którym powstaje taki czop zatorowy może być serce lub większe naczynie krwionośne. Ze względu na to, że tlen i inne gazy wnikają do płynu wewnątrzkomórkowego, czopy nie są w stanie zablokować naczyń krwionośnych i innych organów ciała.

Jaka substancja jest najlepsza do leczenia rozstępów?

Rozstępy powstają, kiedy tkanka pod skórą rozciągnięta w następstwie szybkiego wzrostu lub naciągnięcia. Pomimo tego, że skóra jest elastyczna, kiedy jest ona nadmiernie rozciągnięta zaburzona jest normalna produkcja kolagenu (głównego białka budującego tkankę łączną w skórze). W efekcie mogą powstać blizny zwane rozstępami. Rozstępy mogą się pojawić jako czerwonawe lub fioletowe poszarpane linie i mogą mieć inną strukturę niż skóra wokół nich. Lekarze mogą używać wielu różnych sposobów usuwania rozstępów – od zabiegów chirurgicznych po takie metody jak mikrodermabrazja i leczenie laserem, aby poprawić wygląd rozstępów. Eksfoliacja przy pomocy urządzenia JetPeel w miejscach pojawienia się rozstępów – z jednoczesnym podawaniem witaminy C, wnikanie tlenu i nawilżanie roztworem soli – aktywuje proces usuwania rozstępów. Pozytywnych efektów możne zwykle oczekiwać przy leczeniu młodych rozstępów.

Jakie są różnice pomiędzy wynikami stosowania tlenu i powietrza?

Zanim omówimy te różnice należy wspomnieć dwie kwestie: skuteczność leczenia powierzchni skóry z zastosowaniem tlenu oraz wpływ zastosowania tlenu w leczeniu głębokich warstw skóry.

Stosowanie tlenu w zabiegach na powierzchni skóry

Parafrazując Paulę Begou z Cosmetics Cop, można w tym właśnie miejscu wskazać z jednej strony żałosny, ale z drugiej bardzo wyraźny obraz tego jak przebiegły jest w rzeczywistości świat kosmetyków. Po sprzedaniu nam produktów, mających zwalczać niepożądane skutki działania tlenu (słowo antyoksydant oznacza anty-tlenowy) przemysł kosmetyczny następnie każe nam kupować produkty, które ponoć dotleniają naszą skórę. Czy nie ma w tym sprzeczności?!

Niedobór tlenu to jedna z niepożądanych rzeczy charakterystycznych dla starej skóry. Niestety dostarczanie skórze tlenu nie zwiększa jego w niej zawartości. Tlen na powierzchni może wpływać na górną warstwę skóry, ale co z tego? Ile dodatkowego tlenu potrzebuje skóra? Tego nikt nie wie. Czy tlen może być wchłonięty? Nie. Poza tym, żadna z tych odpowiedzi nie rozwiązuje kwestii dotyczącej tlenu powodującego większe zniszczenie wolnych rodników.

Jak rozpoczęła się cała „zabawa” z komorami tlenowymi? Komory tlenowe (hiperbaryczne) są wykorzystywane w leczeniu owrzodzeń skóry i ran, które są trudne do wyleczenia. Według Amerykańskiego Towarzystwa Cukrzycy, Diabetes Forecast (czerwiec 1992, str. 57) „Kiedy pacjent ma ranę, która nie może się zagoić, białe krwinki walczące z infekcją w ranie zużywają 20 razy więcej tlenu kiedy zabijają bakterie. Ponadto, im więcej jest tlenu w ciele, tym skuteczniej odbudowywana jest tkanka łączna lecząca ranę, ale chodzi tu o tlen wdychany, który jest następnie wchłaniany do krwi i to on przyspiesza leczenie ran, a nie o tlen dostarczany bezpośrednio do rany.”

Ponadto owrzodzenia i rany nóg są stanem tymczasowym, a starzenie się skóry jest zjawiskiem stałym. Twierdzenie, że obecnie stosowane zabiegi z wykorzystaniem tlenu na powierzchni skóry wpływają na jej starzenie się skóry i powstawanie zmarszczek jest po prostu śmieszne. Nie istnieją żadne badania na poparcie takiego twierdzenia, chociaż istnieje badanie wskazujące na to, że ogólnie rzecz biorąc, proces utleniania wywołany tlenem jest częściowo odpowiedzialny za powstawanie zmarszczek i starzenie się skóry.

Stosowanie tlenu w zabiegach na głębokich warstwach skóry

Parafrazując M. Stükera można powiedzieć, że już od dawna wiadomo, że naskórek ludzki pochłania tlen z atmosfery. Łączny wpływ wywoływany przez tlen dostarczany w procesie oddychania jest znikomy. Znaczenie, jaki odgrywa tlen dostarczany do skóry pozostaje nadal nieznane. Opublikowane dane dotyczące właściwości skóry w odniesieniu do dyfuzji tlenu oraz symulacje śródskórnych profili ciśnienia cząsteczkowego tlenu wskazują na to, że w takich warunkach do górnych warstw skóry do głębokości 0,25-040 mm prawie wyłącznie dostarczany jest tlen z zewnątrz, a tlen transportowany we krwi ma niewielkie znaczenie. W efekcie nieprawidłowe działanie kapilarnego systemu transportu tlenu nie może powodować rozwoju powierzchownych defektów skóry, takich jak te, które występują w przewlekłej niewydolności żył lub w obwodowej zarostowej chorobie tętnic.

Wyniki badania biopsyjnego [po zabiegu wykonanym przy użyciu urządzenia JetPeel] dowodzą, że długie wakuole tlenu są obecne w głębokich warstwach skóry. Próbki skóry świńskiej wyraźnie wskazują na to, że perfuzja wakuoli sięga pod skórę. Te wstrzyknięte pojemniki z tlenem zwiększają napięcie głębokich warstw skóry a ciśnienie wewnątrzskórne rośnie. Zatem nasycenie gazowe płynów międzykomórkowych poprawia się; rośnie również koncentracja cząsteczek tlenu rozpuszczonych w płynach międzykomórkowych. Z tego można wyciągnąć wniosek, że obecność tlenu musi zmienić równowagę reakcji metabolicznych.

Używanie powietrza (zawierającego 21% tlenu) lub czystego tlenu nie może znacząco zmienić spodziewanego rezultatu, ponieważ zużycie tlenu zależy nie od stężenia, tylko od odpowiedzi komórek na zmiany środowiskowe. Użycie CO2 może wywołać silniejszą reakcję komórki (jak to zostało wykazane w niedotlenieniu skóry) i może stymulować aktywność metaboliczną.

 

Jaka jest maksymalna głębokość penetracji suplementu [wprowadzonego przy użyciu urządzenia] JetPeel?

W badaniu in vitro na próbkach skóry świńskiej uzyskano całkowitą przepuszczalność skóry po działaniu 1min/cm2 docierając do tkanki podłoża. Można przyjąć, że na prawdziwej skórze czasu potrzeba więcej. W każdym razie, pierwszy peeling powierzchowny może znacznie poprawić efekty zabiegu mezoterapii. Głębokość penetracji wynosi szacunkowo 1,5 mm.

Jakie witaminy lub suplementy używają Wasi lekarze?

Po zabiegu, niektórzy lekarze aplikują suplementy (na bazie oleju z witaminą K lub D lub komórkami macierzystymi) w formie kropelek kapiących na miejsce po złuszczonej skórze, gdzie następuje ich wchłanianie.

Jak jest kolejność czynności zabiegowych?

Jest to zagadnienie, które dość trudno wyjaśnić.

Zacznijmy od tego, co jest wspólne dla wszystkich zabiegów.

Przy wszystkich zabiegach musi być faza przygotowania – oczyszczenie twarzy przed zabiegiem:

– usunięcie makijażu

– odtłuszczenie skóry

– umycie ciepłą wodą

– wysuszenie

Po tych punktach następuje intensywne oczyszczanie powierzchniowe przy jednoczesnym masażu (drenażu) limfatycznym.

Biotone podaje, że wykonując drenaż limfatyczny poprawnie można pobudzić otwarcie początkowych naczyń limfatycznych i zwiększyć przepływ chłonki aż 20-krotnie, ale jeśli masaż (drenaż) limfatyczny jest wykonany nieprawidłowo (zbyt mocny nacisk), naczynia limfatyczne są przyciśnięte, co zmniejsza przepływ chłonki. Nadmierny nacisk może nawet uszkodzić włókna podtrzymujące początkowe naczynia limfatyczne. Jest to jedną z przyczyn, dla których głęboki masaż w miejscach z obrzękiem jest niewskazany. Na szczęście, jeśli taki masaż uszkodził włókna, zwykle po 24 godzinach odzyskują one swój stan pierwotny.

Zabieg wykonany z użyciem urządzenia JetPeel obejmuje działanie strumieniem JetPeel na skórę i kontrolowanie intensywności zabiegu na podstawie zmiany zabarwienia skóry pod wpływem niedokrwienia. (Kierunek działania strumienia przedstawiają rysunki poniżej). Należy utrzymać właściwe tempo prowadzenia głowicy, aby zapewnić bezpieczny, niemanualny masaż, który przygotuje skórę do następnej fazy zabiegu – eksfoliacja górnej warstwy skóry przy jednoczesnym przenikaniu suplementu.

Peeling powierzchowny jest konieczną częścią wszystkich zabiegów kosmetycznych. Jest on najważniejszą fazą zabiegu odpowiedzialną za obniżenie odporności skóry na przenikanie suplementu i pobudzenie aktywności metabolicznej komórek.

Dzięki metodzie JetPeel peeling powierzchowny następuje przy jednoczesnym zachowaniu [stałej] wilgotności, bez podrażnienia skóry i jest zupełnie bezbolesny. Usuwając naturalną barierę [ochronną w postaci] warstwy zrogowaciałej, JetPeel umożliwia interakcję pomiędzy składnikami strumienia (płynem i gazem) oraz płynem międzykomórkowym. Wszystkie składniki na bazie wody rozpuszczone w roztworze soli mogą teraz przenikać przez skórę.

Można również podawać suplementy na bazie oleju. Z tego powodu w następnej fazie zabiegu te substancje dostają się do skóry w formie kapiących kropelek i następnie są wcierane do skóry. Działanie niewielkiego nacisku palców i dłoni w odpowiednim czasie również pomaga przenikaniu wakuoli gazu [do skóry].

Bardzo szybko po nałożeniu skóra schnie i można wtedy nakładać środki nawilżające.

Zabieg na skórze twarzy kończy nałożenie filtra ochronnego przed słońcem.

Oprócz wyjaśnienia jak skóra się deformuje, traci swoją warstwę zrogowaciałą i jak następuje wchłanianie suplementów, należy omówić zasadę eksfoliacji skóry przy użyciu kropelek wody.

Woda tryska przez cieniutkie igiełki ze stali nierdzewnej zainstalowane precyzyjnie wzdłuż osi dysz ponaddźwiękowych. Najpierw woda opuszcza igiełki przy bardzo niskiej prędkości (właściwie zero kropelek na sekundę) a następnie przyspiesza pod wpływem działania strumienia gazu płynącego z ponaddźwiękową prędkością, w którym się znajduje. W wyniku interakcji wody a gazem, prędkość poruszania się kropelek wody wzrasta, a ich wielkość maleje. Po kilku milisekundach lotu (tzn. w niewielkiej odległości od dyszy [do skóry]) kropelki osiągają maksymalną bardzo wysoką prędkość i ich działanie jest wtedy najskuteczniejsze. Tą odległość w eksperymentach ustalono na 7-10 mm. Kiedy odległość między dyszą a skórą jest zwiększana a kropelki są niszczone lub zmieniają się na kropelki wielkości aerozolu, ich energia maleje. Zatem do peelingu powierzchownego i infuzji suplementów w płynie (na bazie wody) odległość 7-10 mm jest optymalna. Zmiana odległości, jak również kąt, pod którym ustawiona jest dysza a także prędkość przesuwu głowicy umożliwiają kontrolowanie intensywności eksfoliacji skóry.